Meteen naar de inhoud

Sponsoring

Help ons met de bouw van het nieuwe museum!

Sponsoring voor bedrijven

Zoals zichtbaar op onze website zijn er plannen om een nieuw museum te realiseren en daarvoor zijn financiële middelen en vrijwilligers nodig. Wat is er leuker om dit samen met anderen bij elkaar te brengen? Bedrijven en particulieren kunnen participeren door middel van een gift of door sponsoring. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden.

Aangezien Memorial 40-45 Kapelle is aangemerkt als Culturele ANBI is er een vrijstelling  van schenkings– en erfbelasting en zijn er diverse aantrekkelijke fiscale mogelijkheden. Uw gift komt volledig ten goede van ons culturele doel, onze stichting draait volledig op vrijwilligers, er is geen sprake van personeel en er vindt geen betaling plaats aan vrijwilligers of andere bestuursleden.

Gift

Het is mogelijk een bedrag te schenken, hetgeen voor particulieren onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Als particulier kunt u ook een periodieke gift geven. Als u gedurende minimaal 5 jaar een ondersteuning toezegt is uw fiscale voordeel maximaal (er wordt dan geen franchise toegepast). Hiervoor is geen minimum bedrag van toepassing. Voor elke Euro die u geeft op jaarbasis realiseert u een aftrekpost die 25% hoger is.

Voorbeeld:

u schenkt gedurende 5 jaar € 200,00 op jaarbasis. In uw jaarlijkse (inkomstenbelasting) aangifte mag u € 200,00 +25% = € 250,00  fiscaal aftrekken. Voor verdere voorwaarden kunt u informeren via onderstaand e-mailadres.

Voor ondernemingen is er voor giften (zonder tegenprestatie) zelfs een aftrekpost mogelijk die 50% extra voordeel geeft (met een max. van € 2.500,00).

Voorbeeld 1: indien uw onderneming een schenking doet van € 2.000,00, realiseert u een aftrekbaar bedrag van € 2.000,00 + 50% = € 3.000,00. Voorbeeld 2: indien uw onderneming een schenking doet van € 7.000,00 geldt een aftrekpost van € 7.000,00 + €  2.500,00 (max. bedrag) = € 9.500,00. Voor giften vindt geen vermelding van uw bedrijfsnaam plaats op onze website noch is een andere tegenprestatie van toepassing.

Sponsoring

Voor ondernemingen hebben we ook de mogelijkheid tot sponsoring. Bij sponsoring gaan we ervan uit dat aan de sponsoring een tegenprestatie is verbonden. Stichting Vitality zal u dan ook een factuur van het sponsorbedrag met vermelding van btw toezenden.

Graag bespreken we met u de mogelijkheden voor een eventuele tegenprestatie.

In de periode dat het nieuwe museum nog in ontwikkeling is, bieden wij sponsoren vanaf € 500,00 de volgende tegenprestatie aan: (naamsvermeldingen (logo) gedurende 2 jaar tot na de sponsoring)

 • Naamsvermelding op de site
 • Naamsvermelding op drukwerk (zoals nieuwsbrieven)
 • Naamsvermelding in het museum
 • 10 vrijkaarten voor het museum per € 1.000 sponsoring
 • 1 battlefield tours met 50% korting per € 1.000 sponsoring

Een van de voorwaarden kan zijn het periodieke karakter van de sponsoring.

Zodra definitief besloten is om over te gaan tot de nieuwbouw dan gaat de sponsoring aan de hand van het ‘a la carte’ principe in werking. Alle sponsoren (vanaf € 1000,00) krijgen een aantal “rantsoenen”, afhankelijk van de hoogte van het gesponsorde bedrag. Buiten de tegenprestaties uit het onderstaande basispakket, die voor alle sponsoren gelden, kunnen zij deze punten inwisselen naar eigen gebruik.

Basispakket:
a. Vermelding van bedrijfslogo in zwart/wit en/of bedrijfsnaam op de “Road to Victory”. De Road to Victory is een 3D kunstwerk dat in museum staat. Het betreft hier een vaste vermelding voor het jaar dat het kunstwerk in het museum staat.
b. Uitnodiging voor het openingsevent voor max. 10 personen per bedrijf.
c. Mogelijkheid tot een kijkje tijdens de bouw op de 2 vastgestelde dagen.
d. Kijkje op de dag dat de eerste steen wordt gelegd.
e. Kijkje op de dag dat het hoogste punt wordt bereikt.
f. Bedrijfsnaamsvermelding op de website gedurende 1 jaar.
Extra’s basispakket vanaf Commandant (zie hieronder voor de bijbehorende bedragen)
g. Plaatsen van bedrijfslogo en link naar bedrijfswebsite op de Memorial website gedurende 3 jaar.
h. Mogelijkheid om zitting te nemen in het comité van aanbeveling. Het comité komt één keer per jaar bijeen.

Rantsoenen à la carte, te gebruiken voor:

 •  Toegangskaart tot museum 1 rantsoen*
 • Memorial arrangement (Toegangskaart, koffie bij museum) 2 rantsoenen*
 • Huur ruimte museum (max. 30 personen), per dagdeel (max. 30 personen) 5 rantsoenen*
 • Bedrijfsnaamvermelding en/of bedrijfslogo (in zwart/wit) op muur
  in museum 10 rantsoenen
 • Presentatie of tonen van films van Memorial op locatie
  (passend bij kerndoelen kennisoverdracht en educatie) 10 rantsoenen
 • Plaatsen van bedrijfslogo en link naar bedrijfswebsite op
  Memorial website 2 rantsoenen
 • Vermelding op drukwerk/online communicatiemiddelen/
  nieuwsbrief (met een maximum van 5 bedrijven) 5 rantsoenen

De tegenprestaties zijn geldig vanaf de start van het project tot 1 jaar na opening.

* toegangskaarten kunnen gebruikt worden tot 1 jaar na de opening.

Sponsorpakketten                 U sponsort              U ontvangt:
Adjudant                                € 1000,-                    3          rantsoenen
Lieuitenant                            € 2.500,-                  5          rantsoenen
Capitaine                                € 5.000,-                  10        rantsoenen
Commandant                        € 10.000,-                20        rantsoenen
Lieutenant-colonel              € 25.000,-                50        rantsoenen
Colonel                                    € 50.000,-                100      rantsoenen
Général                                 >€ 50.000,-             > 100      rantsoenen

Contact informatie

Museum Memorial 40-45 Kapelle is een museum met Culturele ANBI status geregistreerd onder de naam “Stichting Vitality”

Goessestraatweg 6
4421PJ Kapelle, Nederland
RSIN no 851835570
KvK nr. 55725767
Rabobank: NL38RABO0114 4395 83

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via:
Contact: Voorzitter Andries Looijen
Telefoon: +31 (0)6 1002 8568

Algemene zaken en contact – email: info@memorial4045kapelle.nl                                                                                 
Financiële / fiscale zaken – email: financien@memorial4045kapelle.nl

Belangstellenden kunnen tijdens openingstijden de collectie bezichtigen.

Via onderstaande knop (ANBI) bereikt u onze gegevens qua ANBI vereisten.

Openingstijden: ZIE RESERVEREN