Ga naar de inhoud

Gemeenteraad Kapelle stemt voor nieuw museum Memorial 40-45 Kapelle.

Het Kapelse college van burgemeester en wethouders is positief over het plan van Stichting Vitality voor een nieuw oorlogsmuseum in Kapelle. Als de plannen doorgaan, komt het nieuwe museum aan de Goesestraatweg, naast de Franse begraafplaats in Kapelle. De nieuwbouw vervangt het huidige oorlogsmuseum Vitality van Andries Looijen, aan de Vroonlandseweg.

Erfgoed

De stichting moet nog wel schaven aan haar plan, laat de gemeente Kapelle woensdag weten. Het Kapelse college heeft Erfgoed Zeeland gevraagd advies uit te brengen over het bedrijfsplan en die adviezen moet Vitality opvolgen. ‘In een volgende fase worden de omwonenden nadrukkelijk betrokken in de besluitvorming’, aldus de gemeente

Invalshoek

‘Eén van de adviezen is om een eigen invalshoek te kiezen, zodat het museum onderscheidend is van andere musea in Zeeland. Het Franse verhaal is hierin het meest belangrijke element.’ Stichting Vitality streeft ernaar om een geregistreerd museum te worden bij het Museumregister Nederland. Deze registratie geeft waarborgen voor de invulling van de functies van een museum.

Vrijwilligers

Het bedrijfsplan gaat volgens de gemeente uit van een organisatie die volledig door vrijwilligers wordt gerund, zonder betaalde krachten. ‘Het nieuwe museum zou moeten draaien op honderd vrijwilligers. Op dit moment zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen.’ Het advies is dat de stichting vooraf een ondergrens bepaalt voor het aantal vrijwilligers dat nodig is voor het nieuwe museum.

Financiën

De financiële onderbouwing is volgens Kapelle nog een onzekere factor in het bedrijfsplan. ‘Dit moet verder worden uitgewerkt. De stichting rekent op forse bijdragen van het Franse bedrijfsleven.’ Het college is bereid eenmalig 40.000 euro toe te kennen, op voorwaarde dat er een sluitende begroting bij het plan komt en dat de gemeenteraad de bijdrage goedkeurt.

Inpassing

De beoogde locatie voor het initiatief, naast het Franse ereveld en de algemene begraafplaats, vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, aldus Kapelle. ‘Het ereveld is bescheiden in omvang in een groene, intieme setting. Het ontwerpen van een gebouw en de inrichting en het gebruik van het bijbehorend terrein moet zorgen voor een versterking van de bestaande kwaliteiten. Erfgoed Zeeland adviseert om een duidelijke keuze te maken voor een bepaald type museum. Ook adviseert men om een professioneel bureau te betrekken bij de inrichting.’

Bron: De Internetbode (https://www.internetbode.nl/regio/reimerswaal/actueel/284196/plan-voor-nieuw-oorlogsmuseum-kapelle-valt-goed)

Deel dit artikel op Social Media

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest