Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 1 – oktober 2020

Stichting Vitality krijgt steeds meer sponsoren, contacten met andere musea en instanties, vrijwilligers en andere belangstellenden. Zij doet mee of is betrokken bij jaarlijkse herdenkingen gesneuvelde Franse militairen, zoals in Kapelle, Vlissingen, Wassenaar en Drenthe. In 2019 hebben ook wij onze bijdrage geleverd bij de herdenking van 75 jaar vrijheid zoals deze in Terneuzen is gestart. Helaas kon de verdere invulling van 75 jaar vrijheid in Nederland door de pandemie niet verder worden gecontinueerd. Onze beleefcontainer met informatie over de oorlogsperiode heeft niet alleen in Terneuzen, maar ook in Vlissingen en Kruiningen gestaan. Een foto van de locatie in Vlissingen op de Nolledijk is in deze nieuwsbrief opgenomen. 

2020 is voor Stichting Vitality een bijzonder jaar geweest. Naast de verhuizing was er de, nog steeds voortdurende, Covid-19 pandemie, de (tijdelijke-) verhuizing van het museum naar de Goessestraatweg en de plan voorbereiding voor het nieuwe museum. Veel activiteiten konden helaas niet worden ingevuld en/of ondersteund. 

Om u allen deelgenoot te maken van onze inspanningen voor Stichting Vitality en het museum “Memorial 40-45 Kapelle” hebben wij besloten om een nieuwsbrief uit te gaan geven. Deze nieuwsbrief zal, minimaal 2 keer per jaar, per e-mail worden verstuurd. We willen u dan informeren over ontwikkelingen in de voorbereiding van het nieuwe museum, herdenkingen, te organiseren activiteiten zoals Toujours Kapelle en andere (educatieve-) projecten en organisatorische en financiële ontwikkelingen. Ons eerste item betreft de opening en in gebruik name van ons (tijdelijk-) museum. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit. 

Deel dit artikel op Social Media

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest