Ga naar de inhoud

Oorlogsmuseum Vitality Kapelle wil verhuizen naar Franse begraafplaats

Om goed beslagen ten ijs te komen heeft het Kapelse college Erfgoed Zeeland om advies gevraagd over het bedrijfsplan. Als Stichting Vitality de adviezen van Erfgoed Zeeland opvolgt wil het college meewerken aan het plan. In een volgende fase zullen dan ook de omwonenden nadrukkelijk worden betrokken in de besluitvorming.

Adviezen

Eén van de adviezen is, volgens het college, om een eigen invalshoek te kiezen. Zo kan het museum zich onderscheiden van andere (oorlogs)musea in Zeeland. ‘Het Franse verhaal is hierin het meest belangrijke element.’ De Stichting Vitality streeft ernaar om een geregistreerd museum te worden bij het Museumregister Nederland. Deze registratie geeft waarborgen voor de invulling van de functies van een museum.

Het nieuwe museum zou moeten draaien op 100 vrijwilligers. Op dit moment zijn dat er ongeveer 25. Het advies is dat de stichting vooraf een ondergrens bepaalt voor het aantal vrijwilligers dat nodig is voor het nieuwe museum.

Eenmalige bijdrage

De financiële onderbouwing is volgens het Kapelse college nog een onzekere factor in het bedrijfsplan. ‘Dit moet verder worden uitgewerkt. De stichting rekent hiervoor op forse bijdragen van het Franse bedrijfsleven. Het college is bereid een eenmalige bijdrage van 40.000 euro toe te kennen. Voorwaarde is dat er een sluitende begroting bij het plan komt en dat de gemeenteraad de bijdrage goedkeurt in de gemeentebegroting voor 2020.’

Het oorlogsmuseum Vitality aan de Vroonlandseweg op een archieffoto.
Het oorlogsmuseum Vitality aan de Vroonlandseweg op een archieffoto. © Willem Adriaansens

De locatie voor de nieuwbouw, naast het Franse ereveld en de algemene begraafplaats van Kapelle, vraagt volgens het college om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. ‘Het ereveld is bescheiden in omvang in een groene, intieme setting. Het ontwerpen van een gebouw en de inrichting en het gebruik van het bijbehorend terrein moeten zorgen voor een versterking van de bestaande kwaliteiten.’ Erfgoed Zeeland adviseert daarom om een duidelijke keuze te maken voor een bepaald type museum. Ook adviseert men om een professioneel bureau te betrekken bij de inrichting.

Bron: PZC.nl (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/oorlogsmuseum-vitality-kapelle-wil-verhuizen-naar-franse-begraafplaats~a29b442d)

Deel dit artikel op Social Media

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest