ANBI gegevens Stichting Vitality

Stichting Vitality, gevestigd te Kapelle stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel het in stand houden van museum “Memorial 40-45 Kapelle”, het voor een breed publiek levend houden van de krijgsverrichtingen door Franse soldaten bij verdediging en bevrijding in Nederland, de herinnering daaraan en de gevolgen daarvan voor de bevolking, het verzamelen en uitdragen van kennis door middel van onderzoek, educatieve projecten, presentaties en publieksactiviteiten alsmede het bieden van ontmoetingsplaatsen voor herdenken, van met name Franse slachtoffers, begraven op het ereveld in Kapelle, en voorts al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Onder de Stichting Vitality is een collectie van wapens, uniformen, helmen, medailles etc. ondergebracht daterend uit de Tweede Wereldoorlog. 

Om de Stichting te huisvesten is een gebouw aan de Goessestraatweg 6 beschikbaar gesteld. Deze ruimte leent zich uitermate voor ten toon stellen van de collectie in vitrines. Het actuele beleid wordt uitgevoerd door het bestuur van de Stichting. Vanuit Stichting Vitality wordt er veel aan educatie voor de scholen en verenigingen gedaan. Het sponsorgeld zal besteed worden voor de onkosten en aan de uitbreiding van de collectie.