ANBI gegevens Stichting Vitality

 

 

 

Culturele ANBI Status


Naam: Stichting Vitality
RSIN nummer:   851835570
Adres:  Goessestraatweg 6, 4421 PJ Kapelle
Telefoon:   0031 (0) 6100 28 568
Gegevens Bank:   Rabobank Kapelle
Rekening nummer:   NL 38RABO0114439583
KVK nummer:    55725767


Samenstelling bestuur Stichting Vitality:


Voorzitter: A. Looijen
Secretaris: R. Koster
Penningmeester: D. van Gilst


Doelstelling en beleid: Onder de Stichting Vitality is een collectie van wapens, uniformen, helmen, medailles etc ondergebracht daterend uit de Tweede Wereldoorlog. Om de historische waarde van de collectie te behouden en deze ten toon te stellen voor het publiek is er besloten een Stichting daarvoor op te richten.


Om de Stichting te huisvesten is een gedeelte van  het pand aan de Vroonlandseweg 60  daarvoor beschikbaar gesteld.  Deze ruimte leent zich uitermate voor ten toon stellen van de collectie in vitrines.Het actuele beleid wordt uitgevoerd door het bestuur van de Stichting. Vanuit Vitality wordt er veel aan educatie voor de scholen en verenigingen gedaan. Het sponsorgeld zal besteed worden voor de onkosten en aan de uitbreiding van de collectie.


Beloningsbeleid: Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hun in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Financiele verantwoording: Klik hier.