Ga naar de inhoud

ANBI gegevens Stichting Vitality

Stichting Vitality, gevestigd te Kapelle stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel het in stand houden van museum “Memorial 40-45 Kapelle”, het voor een breed publiek levend houden van de krijgsverrichtingen door Franse soldaten bij verdediging en bevrijding in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de herinnering daaraan en de gevolgen daarvan voor de bevolking, het verzamelen en uitdragen van kennis door middel van onderzoek, educatieve projecten, presentaties en publieksactiviteiten alsmede het bieden van ontmoetingsplaatsen voor herdenken, van met name Franse slachtoffers, begraven op het ereveld in Kapelleen voorts al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Onder de Stichting Vitality is een collectie van documenten, wapens, uniformen, helmen, medailles etc. ondergebracht daterend uit de Tweede Wereldoorlog. 

Om het museum te huisvesten is een gebouw aan de Goessestraatweg 6 beschikbaar gesteld. Deze ruimte leent zich uitermate voor het ten toon stellen van de collectie in vitrines en het vertonen van beeldmateriaal. Het actuele beleid wordt uitgevoerd door het bestuur van de Stichting. Vanuit Stichting Vitality wordt er veel aan educatie voor de scholen en verenigingen gedaan, naast het herdenken en in herinnering houden van de Franse soldaten die streden voor onze vrijheid. Financiële inkomsten in de vorm van entreegelden, giften of sponsoring zullen besteed worden aan het in stand houden en uitbreiden van de collectie en oprichting van het nieuwe museum.

Deel dit artikel op Social Media

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest